GeStore

Skladový a obchodní systém GeStore je softwarový nástroj používaný naší firmou. Jedná se o klasický ERP systém, řešící ekonomické, účetní a skladové operace. Primárně pracuje v prostředí Windows.
 
Více informací naleznetre na stránce www.gestore.cz
   © 2016   |   Valenta ZT s.r.o.   |   Nedomická 494 , Všetaty   |   Registrováno : MS Praha, oddíl c, vl. 86821   |   +420 315 698 020   |   prodej@valentazt.cz 
Vytvořila internetová reklamní agentura Optimato