Domů
Dokumenty

Certifikáty a prohlášení

V této sekci naleznete obecná prohlášení na standardní spojovací materiál. Jedná se hlavně o prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech. Jsou to obecně platná prohlášení na standardizovaný materiál. Jsou proto volně ke stažení a dají se použít i zpětně na již odebrané zboží za předpokladu, že se skutečně jedná o zboží dodané firmou Valenta ZT s.r.o.

Pokud potřebujete jiný certifikát nebo potřebujete přímo doklad na nějaké specifické zboží, nahlédněte prosím do následující stránky nazvané "Zakázková certifikace".

Prohlášení o shodě:

závitové tyče DIN 976:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

A2/A4 nerez tyče DIN 976:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

šrouby DIN 912, DIN 931 a DIN 933:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

matice DIN 934, DIN 985 a DIN 6923:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

podložky DIN 125, DIN 440 a DIN 9021:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

stavební vruty - žlutý zinek:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

stavební vruty - bílý zinek:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

šrouby do sádrokartonu:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

univerzální vruty:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

prohlášení REACH:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

prohlášení RoHS3:

ČESKÁ VERZE
Anglická verze

EKO-KOM:

Tento certifikát potvrzuje, že společnost Valenta ZT je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pro zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů dle platných zákonů.

Dokumenty inspekční kontroly dle normy ČSN EN 10204:

  • Prohlášení o shodě s objednávkou "2.1"
  • Zkušební zpráva "2.2"
  • Inspekční certifikát "3.1"
  • Inspekční certifikát "3.2"

Další druhy dokumentů kontroly

  • Měřící protokol
  • "Zkušební zpráva"

Popis jednotlivých dokumentů:

Prohlášení o shodě s objednávkou "2.1"

Dokument, ve kterém výrobce potvrzuje, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky, aniž by uváděl jakékoli výsledky zkoušek.

Zkušební zpráva "2.2"

Dokument, ve kterém výrobce potvrzuje, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky, a ve kterém uvádí výsledky zkoušek na základě nespecifikované kontroly.

Inspekční certifikát "3.1"

Dokument vydaný výrobcem, ve kterém výrobce potvrzuje, že dodávané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky, a ve kterém uvádí výsledky zkoušek. Zkušební jednotka a prováděné zkoušky jsou uvedeny v předpisu na výrobek, úředních předpisech, příslušných technických předpisech a/nebo v objednávce. Dokument je potvrzen oprávněným zástupcem výrobce nezávislým na výrobních útvarech. Výrobce může přenést na inspekční certifikát 3.1 výsledky zkoušek získané specifikovanou kontrolou použitých prvotních nebo vstupních výrobků za předpokladu, že výrobce používá postupy sledovanosti a může poskytnout potřebné odpovídající dokumenty kontroly.

Inspekční certifikát "3.2"

Dokument připravený oprávněným zástupcem výrobce nezávislým na výrobních útvarech, nebo oprávněným zástupcem odběratele nebo inspektorem stanoveným v úředních předpisech, ve kterém uvedené osoby prohlašují, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky a jsou v něm uvedeny výsledky zkoušek. Výrobce může přenést na inspekční certifikát 3.2 výsledky zkoušek získané specifikovanou kontrolou použitých prvotních nebo vstupních výrobků za předpokladu, že výrobce používá postupy sledovanosti a může poskytnout potřebné odpovídající dokumenty kontroly.

VZOR není k dispozici

Poznámka: Zkušební náplň a rozsah zkoušení pro nespecifikovanou a specifikovanou kontrolu je uveden v normách, technických dodacích předpisů nebo jiných technických podkladů, popř. předpisů uvedených v objednávce po dohodě v rámci objednávání. V normách technických dodacích předpisů se uvádějí zkoušky, které je nutno povinně provést a zkoušky volitelné.

Měřící protokol

Dokument vydaný výrobcem, zprostředkovatelem nebo dovozcem. Jedná se o rozměrovou nebo jinou kontrolu výrobků. Obsah dokumentu závisí na vzájemné dohodě obou stran, obvykle mezi dodavatelem a zákazníkem.

„Zkušební zpráva“

Dokument vydaný výrobcem, zprostředkovatelem nebo dovozcem. Jedná se o ověření některých vlastností výrobků. Obsah dokumentu závisí na vzájemné dohodě obou stran, obvykle mezi dodavatelem a zákazníkem. Často vystavujeme tuto zprávu tak, aby dokument obsahoval stejné informace jako inspekční certifikát 3.1.

Pro poptávky a technické dotazy nás prosím kontaktujte v sekci POPTÁVKY, e-mailem nebo telefonicky, rádi Vám poradíme.

Rozdělení tyčí a mechanické vlastnosti:

Pevnostní třídy rozdělují spojovací materiál do skupin a popisují jeho vlastnosti. V následujících dokumentech jsou popsány základní třídy používané pro naše závitové tyče s metrickým závitem. Dále jsou v prvním dokumentu popsány běžné povrchové úpravy, které se pro závitové tyče používají. V druhém dokumentu je pak tabulka mechanických vlastností.

Barevné značení tyčí dle pevnosti:

Pro snadnější rozlišení tyčí dle pevnosti se používá barevné značení. Barva se zpravidla nanáší sprejem na čelo značených tyčí. Barevné rozdělení je popsáno v těchto dokumentech:

Svařitelnost tyčí:

Pro snadnější orientaci v problematice svařování našich tyčí jsme pro Vás vytvořili informativní dokument o této problematice.

Sražení hran tyčí:

U námi vyráběných závitových tyčí existuje více způsobů sražení hran pro snadnější nasazení matice. Více informací o možnostech a způsobu objednání najdete v následujícím dokumentu:

Změna normy DIN 975 na DIN 976:

V roce 2015 došlo ke změně značení závitových tyčí z důvodu přechodu ze staré normy DIN 975 na novou normu DIN 976. K této příležitosti jsme také vydali oficiální prohlášení.

Kvalita závitových tyčí:

Na trhu se vyskytují levné závitové tyče, které nemají odpovídající profil závitu. Výrobci tím šetří náklady na vstupní materiál, ale závit těchto tyčí nesplňuje platné normy. Tyto tyče jsou proto nevyhovující až nebezpečné.

Více informací najdete na stránce Kvalita závitových tyčí, které se touto problematikou zabývá, nebo také v letáku, který jsme pro Vás vytvořili.

Stránka o kvalitě závitu

Žárově zinkované tyče:

Častým způsobem jak výrobky povrchově uchránit před korozí je žárové zinkování. Při tomto postupu dochází ke zvětšení rozměrů výrobku. Více informací naleznete v námi vydaném dokumentu o druzích rozměrové úpravy při výrobě pro zajištění funkčnosti žárově zinkovaného celku.

Trapézový závit:

Mezi naše výrobky patří také tyče a matice s trapézovým závitem. Občas se setkáváme s dotazem na drážku, která se při výrobě vytvoří na vrcholu závitu. Často je tento jev mylně vykládán jako vada nebo chyba. Více informací naleznete v našem dokumentu. V dokumentu také najdete informace o používaných materiálech a jejich značení.

Nerezové materiály:

Nerezová ocel patří k často používaným materiálům, jinak tomu není ani v případě spojovacího materiálu. V uvedeném dokumentu naleznete potřebné informace týkající se nerezu.

Nastavení Cookies
Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.
Nezbytně nutné (vždy aktivní)
Soubory cookie potřebné k aktivaci základní funkčnosti webu.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.