Strona główna

Ochrona danych osobowych

Wyrażenie zgody


Korzystanie z niniejszych stron równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Za każdym razem, gdy użytkownik udziela informacji za pośrednictwem niniejszych stron, wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji w zgodzie z Oświadczniem o ochronie danych osobowych.


Informacje udzielane aktywnie


Niektóre elementy niniejszych stron internetowych wymagają od użytkownika informacji kontaktowych (e-mail i/lub telefon, imię i nazwisko, ew. nazwa firmy). Użytkownik będzie informowany o tym, które informacje musi podać obowiązkowo, a które nie.


Informacje udzielane pasywnie


W trakcie korzystania z witryny pewne informacje mogą być gromadzone w sposób pasywny (bez aktywnego udzielenia ich przez użytkownika) dzięki wykorzystaniu różnych technologii, np. cookies, systemów javascript (Google Analytics) i standardowego logowania na stronie serwera.


Internetowa przeglądarka (browser) użytkownika automatycznie przekazuje stronie pewne podane anonimowe informacje, np. URL portalu internetowego, który użytkownik opuścił, jego IP, a także wersję browsera używanego przez komputer użytkownika. Portal może również gromadzić anonimowe informacje za pośrednictwem cookies. Użytkownik może swój browser nastawić tak, by informował go o przysłaniu cookie, lub w ogóle je odrzucić, jednak niektóre z części portalu nie działają bez cookies.

Ustawienia plików cookie
Używamy plików cookie, ponieważ chcemy zaoferować Ci to, co najlepsze.
Koniecznie (ZAWSZE AKTYWNY)
W przypadku kluczowych funkcji witryny, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią, dostępność i podstawowe statystyki odwiedzających.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.