Strona główna

Warunki korzystania

Operatorem stron internetowych www.valentazt.cz jest spółka Valenta ZT s.r.o. (dalej jako Operator), który w zgodzie z rozporządzeniem 121/2000 Dz.U., prawo autorskie (dalej jako Prawo autorskie) uprawniony jest do wykonywania praw majątkowych do niniejszych stron internetowych. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek treści, elementów wizualnych czy kodu programowego stron internetowych.

W związku z niniejszym operator określa warunki korzystania ze stron internetowych www.valentazt.cz (dalej jako Warunki). Warunki dotyczą wszystkich osób, które chcą korzystać ze stron www.valentazt.cz

Zabrania się w jakikolwiek sposób ingerować bez zgody Operatora w techniczną podstawę lub treść stron www.valentazt.cz. Prawo do decydowania o zmianach, usunięciu czy uzupełnieniu jakiejkolwiek części na stronach internetowych ma jedynie Operator.

Część informacji publikowanych na stronach www.valentazt.cz Operator pobiera z innych źródeł, które uznaje za wiarygodne. W żadnym przypadku jednak Operator nie odpowiada za poprawność i aktualność podanych informacji.

Wszystkie informacje podane na niniejszej stronie internetowej mają charakter jedynie informacyjny.

Powyższe Warunki może zmieniać lub uzupełniać jedynie Operator. Stosunek prawny powstały między Operatorem i użytkownikiem niniejszych stron internetowych przed zmianą lub zniesieniem Warunków podlega Warunkom obowiązującym w dniu nawiązania stosunku prawnego.

Warunki korzystania ze stron www.valentazt.cz obowiązują od dnia 2.06.2011, kiedy nastąpiło ich udostępnienie.

Ustawienia plików cookie
Używamy plików cookie, ponieważ chcemy zaoferować Ci to, co najlepsze.
Koniecznie (ZAWSZE AKTYWNY)
W przypadku kluczowych funkcji witryny, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią, dostępność i podstawowe statystyki odwiedzających.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.