Domů
Dokumenty

Technické informácie

V tejto sekcii nájdete informačné vyhlásenie, ktoré sa týkajú nášho sortimentu. Ide napríklad o dokument popisujúci farebné značenie závitových tyčí podľa pevnosti materiálu, dokument o problematike zváranie závitových tyčí, alebo o vlastnostiach trapézového závitu.

Ak potrebujete iný certifikát alebo ak potrebujete dokument priamo pre konkrétnu položku, pozrite si nasledujúcu stránku s názvom "Zakázková certifikacia".

Vyhlásenie o zhode:

Závitové tyče DIN 976:

česká verzia
anglická verzia

A2/A4 nerezové tyče DIN 976:

česká verzia
anglická verzia

Skrutky DIN 912,  DIN 933 a 931:

česká verzia
anglická verzia

Matice DIN 934, DIN 985 and DIN 6923:

česká verzia
anglická verzia

Podložky DIN 125, DIN 440, DIN 9021 a DIN 9022:

česká verzia
anglická verzia

Prehlásenie o vlastnostiach:

stavebné vruty - žltý zinok:

česká verzia
anglická verzia

stavebné vruty - biely zinok:

česká verzia
anglická verzia

skrutky do sadrokartónu:

česká verzia
anglická verzia

skrutky do drevotriesky:

česká verzia
anglická verzia

Prehlásenie o nariadeniach REACH a RoHS3:

EKO-KOM:

Druhy dokumentov kontroly dle normy STN EN 10204:

  • Prehlásenie o zhode s objednávkou "2.1"
  • Skúšobná správa "2.2"
  • Inšpekčný certifikát "3.1"
  • Inšpekčný certifikát "3.2"

Ďalšie druhy dokumentov kontroly

  • Merací protokol
  • "Skúšobná správa"

Popis jednotlivých dokumentov:

Prehlásenie o zhode s objednávkou "2.1"

Dokument, v ktorom výrobca potvrdzuje, že dodané výrobky sú v súlade s požiadavkami objednávky, bez toho, aby uvádzal akékoľvek výsledky skúšok.

Skúšobná správa "2.2"

Dokument, v ktorom výrobca potvrdzuje, že dodané výrobky sú v súlade s požiadavkami objednávky, a v ktorom uvádza výsledky skúšok na základe nešpecifikovanej kontroly.

Inšpekčný certifikát "3.1"

Dokument vydaný výrobcom, v ktorom výrobca potvrdzuje, že dodávané výrobky sú v súlade s požiadavkami objednávky, av ktorom uvádza výsledky skúšok. Skúšobná jednotka a vykonávané skúšky sú uvedené v predpise na výrobok, úradných predpisoch, príslušných technických predpisoch a / alebo v objednávke. Dokument je potvrdený oprávneným zástupcom výrobcu nezávislým na výrobných útvaroch. Výrobca môže preniesť na inšpekčný certifikát 3.1 výsledky skúšok získané špecifikovanú kontrolou použitých prvotných alebo vstupných výrobkov za predpokladu, že výrobca používa postupy sledovanosti a môže poskytnúť potrebné zodpovedajúce dokumenty kontroly.

Inšpekčný certifikát "3.2"

Dokument pripravený oprávneným zástupcom výrobcu nezávislým na výrobných útvaroch, alebo oprávneným zástupcom odberateľa alebo inšpektorom stanoveným v úradných predpisoch, v ktorom uvedené osoby vyhlasujú, že dodané výrobky sú v súlade s požiadavkami objednávky a sú tam uvedené výsledky skúšok. Výrobca môže preniesť na inšpekčný certifikát 3.2 výsledky skúšok získané špecifikovanú kontrolou použitých prvotných alebo vstupných výrobkov za predpokladu, že výrobca používa postupy sledovanosti a môže poskytnúť potrebné zodpovedajúce dokumenty kontroly.

VZOR nie je k dispozícii

Poznámka: Skúšobná náplň a rozsah skúšania pre nešpecifikovanú a špecifikovanú kontrolu je uvedený v normách, technických dodacích predpisov alebo iných technických podkladov, popr. predpisov uvedených v objednávke po dohode v rámci objednávania. V normách technických dodacích predpisov sa uvádzajú skúšky, ktoré je nutné povinne vykonať a skúšky voliteľné.

Merací protokol

Dokument vydaný výrobcom, sprostredkovateľom alebo dovozcom. Ide o rozmerovú alebo inú kontrolu výrobkov. Obsah dokumentu závisí na vzájomnej dohode oboch strán, obvykle medzi dodávateľom a zákazníkom.

"Skúšobná správa"

Dokument vydaný výrobcom, sprostredkovateľom alebo dovozcom. Ide o overenie niektorých vlastností výrobkov. Obsah dokumentu závisí na vzájomnej dohode oboch strán, obvykle medzi dodávateľom a zákazníkom. Často vystavuje túto správu tak, aby dokument obsahoval rovnaké informácie ako inšpekčný certifikát 3.1.

V prípade otázok a technických problémov nás kontaktujte v sekcii DOPYT, e-mailom alebo telefonicky, radi vám poradíme.

Rozloženie tyčí a mechanické vlastnosti:

Triedy pevnosti rozdeľujú spojovacie prvky do skupín a opisujú ich vlastnosti. Nasledujúce dokumenty opisujú základné triedy používané pre naše metrické závitové tyče. Okrem toho sa v prvom dokumente opisujú bežné povrchové úpravy používané pre závitové tyče. Druhý dokument potom obsahuje tabuľku mechanických vlastností.

Farebné značenie tyčí podľa pevnosti:

Na jednoduchšie rozlíšenie tyčí podľa pevnosti sa používa farebné kódovanie. Farba sa zvyčajne strieka na lícnu stranu označených tyčí. Rozdelenie farieb je opísané v nasledujúcich dokumentoch:

Zváranie tyčí:

Pre ľahšiu orientáciu v problematike zvárania našich tyčí sme pre Vás vytvorili informatívny dokument o tejto problematike.

Pre ľahšiu orientáciu v problematike zvárania našich tyčí sme pre Vás vytvorili informatívny dokument o tejto problematike.

Zrazenie hrán tyčí:

U nami vyrábaných závitových tyčí existuje viac spôsobov zrazenie hrán pre jednoduchšie nasadenie matice. Viac informácií o možnostiach a spôsobe objednania nájdete v nasledujúcom dokumente:

Zmena normy DIN 975 na DIN 976:

V roku 2015 došlo k zmene značenia závitových tyčí z dôvodu prechodu zo starej normy DIN 975 na novú normu DIN 976. K tejto príležitosti sme tiež vydali oficiálne vyhlásenie.

Kvalita závitových tyčí:

V posledných rokoch sa na trhu začali objavovať lacné tyče, ktoré ale majú nezodpovedajúci tvar závitu. Týmto síce šetria výrobcovia náklady na materiál, ale tiež tým porušujú normy, ktoré by závit mal spĺňať. Tieto tyče sú preto nevyhovujúce až nebezpečné.

Viac informácií nájdete na stránke Kvalita závitových tyčí, ktoré sa touto problematikou zaoberá, alebo tiež v letáku, ktorý sme pre vás vytvorili.

Stránka o kvalite závitu

Žiarovo pozinkované tyče:

Častým spôsobom ako výrobky povrchovo chrániť pred koróziou je žiarové zinkovanie. Pri tomto postupe dochádza k zväčšeniu rozmerov výrobku. Viac informácií nájdete v nami vydanom dokumente o druhoch rozmerové úpravy pri výrobe pre zaistenie funkčnosti žiarovo zinkovaného celku.

Trapézový závit:

Medzi naše výrobky patria tiež tyče a matice s trapézovým závitom. Občas sa stretávame s otázkou na drážky, ktoré sa pri výrobe vytvorí na vrchole závitu, a často je tento jav mylne vykladán ako vada alebo chyba. Viac informácií nájdete v našom dokumente. V dokumente tiež nájdete inforamace o používaných materiáloch a ich značenie.

Nehrdzavejúce materiály:

Nehrdzavejúca oceľ patrí k často používaným materiálom, inak tomu nie je ani v prípade spojovacieho materiálu. V uvedenom dokumente nájdete potrebné informácie týkajúce sa nerezu.

Nastavenia súborov cookie
Používame cookies, pretože vám chceme ponúknuť to najlepšie.
Nevyhnutné (VŽDY AKTÍVNE)
Pre kľúčové funkcie webových stránok ako je zabezpečenie, správa siete, prístupnosť a základné štatistiky o návštevníkoch.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.