Domov

Ochrana osobných údajov

Váš súhlas


Používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vždy keď poskytujete informácie prostredníctvom týchto stránok, súhlasíte so zhromažďovaním, s používaním a so sprístupňovaním predmetnej informácie v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.


Aktívne poskytované informácie


Niektoré časti týchto stránok od vás môžu vyžadovať určité informácie, aby sme sa s vami mohli skontaktovať (e-mailový a/alebo telefónny kontakt, meno, prípadne názov firmy). Budete informovaní o tom, ktoré informácie sú vyžadované a ktoré sú voliteľné.


Pasívne poskytované informácie


Pri pohybe na webovej prezentácii sa môžu určite informácie pasívne zhromažďovať (t. j. získavať bez toho, aby ste ich aktívne poskytli) pri použití rôznych technológií ako napríklad cookies, javascriptové meracie systémy (Google Analytics) a štandardné logovanie na strane servera.


Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva tejto stránke niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu, ktorý ste práve opustili, a vašu adresu internetového protokolu (IP), ako aj verziu prehliadača, ktorý váš počítač momentálne používa. Tento portál môže tiež z vášho počítača zhromažďovať anonymné informácie prostredníctvom cookies. Svoj browser môžete nastaviť tak, aby vás informoval vo chvíli, keď sa cookie zasiela, alebo môžete cookies odmietnuť, určité časti tohto portálu však nemusia bez cookies fungovať.

Nastavenia súborov cookie
Používame cookies, pretože vám chceme ponúknuť to najlepšie.
Nevyhnutné (VŽDY AKTÍVNE)
Pre kľúčové funkcie webových stránok ako je zabezpečenie, správa siete, prístupnosť a základné štatistiky o návštevníkoch.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.