Domov
Spojovací materiál

Matica predlžovacia šesťhranná – DIN 6334, ČSN 02 1604

Predlžovacie šesťhranné matice s metrickým závitom.

Materiál
pevnosť 5, 10
Povrchová úprava
Galvanicky pozinkované
Provedení
Dokumenty k výrobku
Zobraziť dokumenty
Spojovací materiál - Matica predlžovacia šesťhranná – DIN 6334, ČSN 02 1604
Kód položky
Priemer
(d)
Závit
Závit
Označenie
Rozmer
Priemer
Dĺžka (mm)
(l)
Šírka pásu
Veľkosť
hexalobuláru
(l)
Priemer hlavy
(l)
Dĺžka/vlákno (mm)
(l)
Povrch. úprava
Provedenie
Tloušťka (mm)
Provedenie
Provedenie
Trieda pevnosti
Rozmer
(s x e x m) (mm)
Dĺžka závitu
(dz / dv) (mm)
Hĺbka uloženia (mm)
Hĺbka uloženia (mm)
Rozmer (b) (mm)
Rozmer (s x k) (mm)
Rozmery (f,k) (mm)
Rozmery (d2,v) (mm)
Rozmery (k/s/e) (mm)
Rozmery (k/dk/s)
Stúpanie (mm)
Rozmer
Rozmer (s x e) (mm)
Rozměr (s x e) (mm)
Rozmer (s x h) (mm)
Prierez (mm)
Výška hrazení
Rozmer (d x v) (mm)
Rozmer (h x m) (mm)
Rozměr (h x m) (mm)
Rozmer s (mm)
Rozměr s (mm)
Rozmery matice
(D1 x L1) (mm)
Rozmer (mm)
Rozměry příruby (D2 x L2) (mm)
D3 (mm)
D4 (mm)
Rozmery (mm)
Priemer kolíka (mm)
Rozmery (mm)
Rozmery
Ostatné rozmery
Šírka
Výška
Výška (H) (mm)
Rameno (mm)
Rameno (mm)
Šírka
Rozmer
Rameno (mm)
Rameno (mm)
Tvar profilu
Rozměr
Max. délka ve sloupku (mm)
Max. délka ve sloupku (mm)
Dřík (d2) (mm)
Rozměr
Rozměr
Rozteče (B) (mm)
Rozměr
Závity (L1) (mm)
Rozměr
Závit v prírube
Balení
Hmotnost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
14105
M
5
0
8
0
/
ZN
5
8
x
9
x
15
x
8
x
0
0
/
0
8
/
0
0
/
8
/
9
0
/
8
/
0,8
8
x
15
8
-
9
x
15
0
x
8
15
-
x
15
x
8
x
15
8
x
0
0
5
x
0
5
5
x
15
šestihranná
0
2,5
Cks
400
g
/
Cks
14106
M
6
0
10
0
/
ZN
5
10
x
11
x
18
x
10
x
0
0
/
0
10
/
0
0
/
10
/
11
0
/
10
/
1
10
x
18
10
-
11
x
18
0
x
10
18
-
x
18
x
10
x
18
10
x
0
0
6
x
0
6
6
x
18
šestihranná
0
2
Cks
800
g
/
Cks
14108
M
8
0
13
0
/
ZN
5
13
x
14
x
24
x
13
x
0
0
/
0
13
/
0
0
/
13
/
14
0
/
13
/
1,25
13
x
24
13
-
14
x
24
0
x
13
24
-
x
24
x
13
x
24
13
x
0
0
8
x
0
8
8
x
24
šestihranná
0
1
Cks
1800
g
/
Cks
14110
M
10
0
17
0
/
ZN
5
17
x
19
x
30
x
17
x
0
0
/
0
17
/
0
0
/
17
/
19
0
/
17
/
1,5
17
x
30
17
-
19
x
30
0
x
17
30
-
x
30
x
17
x
30
17
x
0
0
10
x
0
10
10
x
30
šestihranná
0
1
Cks
4100
g
/
Cks
14112
M
12
0
19
0
/
ZN
5
19
x
21
x
36
x
19
x
0
0
/
0
19
/
0
0
/
19
/
21
0
/
19
/
1,75
19
x
36
19
-
21
x
36
0
x
19
36
-
x
36
x
19
x
36
19
x
0
0
12
x
0
12
12
x
36
šestihranná
0
0,5
Cks
5200
g
/
Cks
14116
M
16
0
24
0
/
ZN
5
24
x
27
x
48
x
24
x
0
0
/
0
24
/
0
0
/
24
/
27
0
/
24
/
2
24
x
48
24
-
27
x
48
0
x
24
48
-
x
48
x
24
x
48
24
x
0
0
16
x
0
16
16
x
48
šestihranná
0
0,25
Cks
11400
g
/
Cks
14120
M
20
0
30
0
/
ZN
5
30
x
33
x
60
x
30
x
0
0
/
0
30
/
0
0
/
30
/
33
0
/
30
/
2,5
30
x
60
30
-
33
x
60
0
x
30
60
-
x
60
x
30
x
60
30
x
0
0
20
x
0
20
20
x
60
šestihranná
0
0,2
Cks
22600
g
/
Cks
14124
M
24
0
36
0
/
ZN
5
36
x
40
x
72
x
36
x
0
0
/
0
36
/
0
0
/
36
/
40
0
/
36
/
3
36
x
72
36
-
40
x
72
0
x
36
72
-
x
72
x
36
x
72
36
x
0
0
24
x
0
24
24
x
72
šestihranná
0
0,15
Cks
39800
g
/
Cks
14130
M
30
0
46
0
/
ZN
5
46
x
51
x
90
x
46
x
0
0
/
0
46
/
0
0
/
46
/
51
0
/
46
/
3,5
46
x
90
46
-
51
x
90
0
x
46
90
-
x
90
x
46
x
90
46
x
0
0
30
x
0
30
30
x
90
šestihranná
0
0,01
Cks
84000
g
/
Cks
14136
M
36
0
55
0
/
ZN
5
55
x
61
x
108
x
55
x
0
0
/
0
55
/
0
0
/
55
/
61
0
/
55
/
4
55
x
108
55
-
61
x
108
0
x
55
108
-
x
108
x
55
x
108
55
x
0
0
36
x
0
36
36
x
108
šestihranná
0
0,01
Cks
140000
g
/
Cks
14114
M
14
0
22
0
/
ZN
5
22
x
25
x
42
x
22
x
0
0
/
0
22
/
0
0
/
22
/
25
0
/
22
/
2
22
x
42
22
-
25
x
42
0
x
22
42
-
x
42
x
22
x
42
22
x
0
0
14
x
0
14
14
x
42
šestihranná
0
0,5
Cks
8900
g
/
Cks
14127
M
27
0
41
0
/
ZN
5
41
x
45
x
81
x
41
x
0
0
/
0
41
/
0
0
/
41
/
45
0
/
41
/
3
41
x
81
41
-
45
x
81
0
x
41
81
-
x
81
x
41
x
81
41
x
0
0
27
x
0
27
27
x
81
šestihranná
0
0,1
Cks
61800
g
/
Cks
14133
M
33
0
50
0
/
ZN
5
50
x
55
x
99
x
50
x
0
0
/
0
50
/
0
0
/
50
/
55
0
/
50
/
3,5
50
x
99
50
-
55
x
99
0
x
50
99
-
x
99
x
50
x
99
50
x
0
0
33
x
0
33
33
x
99
šestihranná
0
0,01
Cks
110000
g
/
Cks
14EU112
M
12
0
19
0
/
ZN
10
19
x
21
x
36
x
19
x
0
0
/
0
19
/
0
0
/
19
/
21
0
/
19
/
1,75
19
x
36
19
-
21
x
36
0
x
19
36
-
x
36
x
19
x
36
19
x
0
0
12
x
0
12
12
x
EU výrobek
36
šestihranná
0
0,2
Cks
5200
g
/
Cks
14EU116
M
16
0
24
0
/
ZN
10
24
x
27
x
48
x
24
x
0
0
/
0
24
/
0
0
/
24
/
27
0
/
24
/
2
24
x
48
24
-
27
x
48
0
x
24
48
-
x
48
x
24
x
48
24
x
0
0
16
x
0
16
16
x
EU výrobek
48
šestihranná
0
0,1
Cks
11400
g
/
Cks
14EU120
M
20
0
30
0
/
ZN
10
30
x
33
x
60
x
30
x
0
0
/
0
30
/
0
0
/
30
/
33
0
/
30
/
2,5
30
x
60
30
-
33
x
60
0
x
30
60
-
x
60
x
30
x
60
30
x
0
0
20
x
0
20
20
x
EU výrobek
60
šestihranná
0
0,5
Cks
22600
g
/
Cks
14EU124
M
24
0
36
0
/
ZN
10
36
x
40
x
72
x
36
x
0
0
/
0
36
/
0
0
/
36
/
40
0
/
36
/
3
36
x
72
36
-
40
x
72
0
x
36
72
-
x
72
x
36
x
72
36
x
0
0
24
x
0
24
24
x
EU výrobek
72
šestihranná
0
0,01
Cks
39800
g
/
Cks
14EU127
M
27
0
41
0
/
ZN
10
41
x
45
x
81
x
41
x
0
0
/
0
41
/
0
0
/
41
/
45
0
/
41
/
3
41
x
81
41
-
45
x
81
0
x
41
81
-
x
81
x
41
x
81
41
x
0
0
27
x
0
27
27
x
EU výrobek
81
šestihranná
0
0,01
Cks
61800
g
/
Cks
14EU130
M
30
0
46
0
/
ZN
10
46
x
51
x
90
x
46
x
0
0
/
0
46
/
0
0
/
46
/
51
0
/
46
/
3,5
46
x
90
46
-
51
x
90
0
x
46
90
-
x
90
x
46
x
90
46
x
0
0
30
x
0
30
30
x
EU výrobek
90
šestihranná
0
0,01
Cks
84000
g
/
Cks
14EU012
M
12
0
19
0
/
BP
10
19
x
21
x
36
x
19
x
0
0
/
0
19
/
0
0
/
19
/
21
0
/
19
/
1,75
19
x
36
19
-
21
x
36
0
x
19
36
-
x
36
x
19
x
36
19
x
0
0
12
x
0
12
12
x
EU výrobek
36
šestihranná
0
0,2
Cks
5200
g
/
Cks
14EU016
M
16
0
24
0
/
BP
10
24
x
27
x
48
x
24
x
0
0
/
0
24
/
0
0
/
24
/
27
0
/
24
/
2
24
x
48
24
-
27
x
48
0
x
24
48
-
x
48
x
24
x
48
24
x
0
0
16
x
0
16
16
x
EU výrobek
48
šestihranná
0
0,1
Cks
11400
g
/
Cks
14EU020
M
20
0
30
0
/
BP
10
30
x
33
x
60
x
30
x
0
0
/
0
30
/
0
0
/
30
/
33
0
/
30
/
2,5
30
x
60
30
-
33
x
60
0
x
30
60
-
x
60
x
30
x
60
30
x
0
0
20
x
0
20
20
x
EU výrobek
60
šestihranná
0
0,5
Cks
22600
g
/
Cks
14EU024
M
24
0
36
0
/
BP
10
36
x
40
x
72
x
36
x
0
0
/
0
36
/
0
0
/
36
/
40
0
/
36
/
3
36
x
72
36
-
40
x
72
0
x
36
72
-
x
72
x
36
x
72
36
x
0
0
24
x
0
24
24
x
EU výrobek
72
šestihranná
0
0,01
Cks
39800
g
/
Cks
14EU027
M
27
0
41
0
/
BP
10
41
x
45
x
81
x
41
x
0
0
/
0
41
/
0
0
/
41
/
45
0
/
41
/
3
41
x
81
41
-
45
x
81
0
x
41
81
-
x
81
x
41
x
81
41
x
0
0
27
x
0
27
27
x
EU výrobek
81
šestihranná
0
0,01
Cks
61800
g
/
Cks
14EU030
M
30
0
46
0
/
BP
10
46
x
51
x
90
x
46
x
0
0
/
0
46
/
0
0
/
46
/
51
0
/
46
/
3,5
46
x
90
46
-
51
x
90
0
x
46
90
-
x
90
x
46
x
90
46
x
0
0
30
x
0
30
30
x
EU výrobek
90
šestihranná
0
0,01
Cks
84000
g
/
Cks
14EU033
M
33
0
50
0
/
BP
10
50
x
55
x
99
x
50
x
0
0
/
0
50
/
0
0
/
50
/
55
0
/
50
/
3,5
50
x
99
50
-
55
x
99
0
x
50
99
-
x
99
x
50
x
99
50
x
0
0
33
x
0
33
33
x
EU výrobek
99
šestihranná
0
0,01
Cks
110000
g
/
Cks
14EU036
M
36
0
55
0
/
BP
10
55
x
61
x
108
x
55
x
0
0
/
0
55
/
0
0
/
55
/
61
0
/
55
/
4
55
x
108
55
-
61
x
108
0
x
55
108
-
x
108
x
55
x
108
55
x
0
0
36
x
0
36
36
x
EU výrobek
108
šestihranná
0
0,01
Cks
140000
g
/
Cks
14EU039
M
39
0
60
0
/
BP
10
60
x
66
x
117
x
60
x
0
0
/
0
60
/
0
0
/
60
/
66
0
/
60
/
4
60
x
117
60
-
66
x
117
0
x
60
117
-
x
117
x
60
x
117
60
x
0
0
39
x
0
39
39
x
EU výrobek
117
šestihranná
0
0,01
Cks
160000
g
/
Cks
14EU042
M
42
0
65
0
/
BP
10
65
x
71
x
126
x
65
x
0
0
/
0
65
/
0
0
/
65
/
71
0
/
65
/
4,5
65
x
126
65
-
71
x
126
0
x
65
126
-
x
126
x
65
x
126
65
x
0
0
42
x
0
42
42
x
EU výrobek
126
šestihranná
0
0,01
Cks
220500
g
/
Cks
14EU133
M
33
0
50
0
/
ZN
10
50
x
55
x
99
x
50
x
0
0
/
0
50
/
0
0
/
50
/
55
0
/
50
/
3,5
50
x
99
50
-
55
x
99
0
x
50
99
-
x
99
x
50
x
99
50
x
0
0
33
x
0
33
33
x
EU výrobek
99
šestihranná
0
0,01
Cks
110000
g
/
Cks
14EU136
M
36
0
55
0
/
ZN
10
55
x
61
x
108
x
55
x
0
0
/
0
55
/
0
0
/
55
/
61
0
/
55
/
4
55
x
108
55
-
61
x
108
0
x
55
108
-
x
108
x
55
x
108
55
x
0
0
36
x
0
36
36
x
EU výrobek
108
šestihranná
0
0,01
Cks
140000
g
/
Cks
14EU139
M
39
0
60
0
/
ZN
10
60
x
66
x
117
x
60
x
0
0
/
0
60
/
0
0
/
60
/
66
0
/
60
/
4
60
x
117
60
-
66
x
117
0
x
60
117
-
x
117
x
60
x
117
60
x
0
0
39
x
0
39
39
x
EU výrobek
117
šestihranná
0
0,01
Cks
160000
g
/
Cks
14EU142
M
42
0
65
0
/
ZN
10
65
x
71
x
126
x
65
x
0
0
/
0
65
/
0
0
/
65
/
71
0
/
65
/
4,5
65
x
126
65
-
71
x
126
0
x
65
126
-
x
126
x
65
x
126
65
x
0
0
42
x
0
42
42
x
EU výrobek
126
šestihranná
0
0,01
Cks
220500
g
/
Cks
Kód položky
Hrúbka (mm)
Provedení
Rozměry (mm)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
81PP15
4
80
x
80
81PP13
4
80
x
80
81PP11
4
80
x
110
81PP5
4
80
x
110
81PP8
4
80
x
110
Kód položky
Hrúbka (mm)
Provedení
Rozměry (mm)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
81PP16
4
80
x
80
81PP14
4
80
x
80
81PP12
4
80
x
110
81PP10
4
80
x
110
81PP6
4
80
x
110
Kontrola kvality

Kontrolujeme kvalitu. Poradíme vám tiež.

Naše výrobky podrobne kontrolujeme z hľadiska kvality, zloženia materiálu aj kvality vlákien. Poradíme vám, ako skontrolovať spracovanie.

VIAC O KVALITE
Výroba na zákazku

Požiadajte o výrobok na mieru

Sme popredným európskym výrobcom spojovacieho materiálu na mieru. Vyberte si materiály a ich kvalitu podľa svojich potrieb. Pošlite výkres alebo požiadajte o čiastočnú výrobu.

VIAC O ZÁKAZKOVEJ VÝROBE
Nastavenia súborov cookie
Používame cookies, pretože vám chceme ponúknuť to najlepšie.
Nevyhnutné (VŽDY AKTÍVNE)
Pre kľúčové funkcie webových stránok ako je zabezpečenie, správa siete, prístupnosť a základné štatistiky o návštevníkoch.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.