Domov

Vyhlásenie o prístupnosti

Táto webová prezentácia zohľadňuje prístupnosť a bezbariérovosť webu podľa zásad pravidiel tvorby prístupného webu, pripravených na účely novely zákona č. 365/2000 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.Prezentácia je vytvorená podľa špecifikácie HTML 4 Transitional alebo HTML 5 (draft)  a dodržiava syntaktickú a sémantickú správnosť. Obsah je kompletne oddelený od štýlu pomocou CSS. Prezentáciu je možné používať aj na iných výstupných zariadeniach (mobilné telefóny a pod.).

Nastavenia súborov cookie
Používame cookies, pretože vám chceme ponúknuť to najlepšie.
Nevyhnutné (VŽDY AKTÍVNE)
Pre kľúčové funkcie webových stránok ako je zabezpečenie, správa siete, prístupnosť a základné štatistiky o návštevníkoch.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.