Domov
Spojovací materiál

Podložky vejárové – DIN 6798 A, ČSN 02 1745

Tieto podložky slúžia ako zaisťovací prvok, ktorý sa pri uťahovaní zareže do povrchu spájaných materiálov a tým zabráni ich samovoľnému povoľovaniu.

Materiál
Povrchová úprava
Galvanicky pozinkované
Provedení
Dokumenty k výrobku
Zobraziť dokumenty
Spojovací materiál - Podložky vejárové – DIN 6798 A, ČSN 02 1745
Kód položky
Priemer
(d)
Závit
Závit
Označenie
Rozmer
Priemer
Dĺžka (mm)
(l)
Šírka pásu
Veľkosť
hexalobuláru
(l)
Priemer hlavy
(l)
Dĺžka/vlákno (mm)
(l)
Povrch. úprava
Provedenie
Tloušťka (mm)
Provedenie
Provedenie
Trieda pevnosti
Rozmer
(s x e x m) (mm)
Dĺžka závitu
(dz / dv) (mm)
Hĺbka uloženia (mm)
Hĺbka uloženia (mm)
Rozmer (b) (mm)
Rozmer (s x k) (mm)
Rozmery (f,k) (mm)
Rozmery (d2,v) (mm)
Rozmery (k/s/e) (mm)
Rozmery (k/dk/s)
Stúpanie (mm)
Rozmer
Rozmer (s x e) (mm)
Rozměr (s x e) (mm)
Rozmer (s x h) (mm)
Prierez (mm)
Výška hrazení
Rozmer (d x v) (mm)
Rozmer (h x m) (mm)
Rozměr (h x m) (mm)
Rozmer s (mm)
Rozměr s (mm)
Rozmery matice
(D1 x L1) (mm)
Rozmer (mm)
Rozměry příruby (D2 x L2) (mm)
D3 (mm)
D4 (mm)
Rozmery (mm)
Priemer kolíka (mm)
Rozmery (mm)
Rozmery
Ostatné rozmery
Šírka
Výška
Výška (H) (mm)
Rameno (mm)
Rameno (mm)
Šírka
Rozmer
Rameno (mm)
Rameno (mm)
Tvar profilu
Rozměr
Max. délka ve sloupku (mm)
Max. délka ve sloupku (mm)
Dřík (d2) (mm)
Rozměr
Rozměr
Rozteče (B) (mm)
Rozměr
Závity (L1) (mm)
Rozměr
Závit v prírube
Balení
Hmotnost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
34103
M
3
0
6
0
/
ZN
6
x
0
x
0,4
x
6
x
0
0
/
0
6
/
0
0
/
6
/
0
0
/
6
/
0,5
6
x
0,4
6
-
0
x
0,4
0
3,2
x
6
0,4
-
3,2
3,2
3,2
x
0,4
3,2
x
6
x
0,4
6
x
0
0
3
x
0
3
3
x
0,4
3,2
0
50
Cks
6
g
/
Cks
34104
M
4
0
8
0
/
ZN
8
x
0
x
0,5
x
8
x
0
0
/
0
8
/
0
0
/
8
/
0
0
/
8
/
0,7
8
x
0,5
8
-
0
x
0,5
0
4,3
x
8
0,5
-
4,3
4,3
4,3
x
0,5
4,3
x
8
x
0,5
8
x
0
0
4
x
0
4
4
x
0,5
4,3
0
20
Cks
14
g
/
Cks
34105
M
5
0
10
0
/
ZN
10
x
0
x
0,6
x
10
x
0
0
/
0
10
/
0
0
/
10
/
0
0
/
10
/
0,8
10
x
0,6
10
-
0
x
0,6
0
5,3
x
10
0,6
-
5,3
5,3
5,3
x
0,6
5,3
x
10
x
0,6
10
x
0
0
5
x
0
5
5
x
0,6
5,3
0
10
Cks
28
g
/
Cks
34106
M
6
0
11
0
/
ZN
11
x
0
x
0,7
x
11
x
0
0
/
0
11
/
0
0
/
11
/
0
0
/
11
/
1
11
x
0,7
11
-
0
x
0,7
0
6,4
x
11
0,7
-
6,4
6,4
6,4
x
0,7
6,4
x
11
x
0,7
11
x
0
0
6
x
0
6
6
x
0,7
6,4
0
10
Cks
36
g
/
Cks
34108
M
8
0
15
0
/
ZN
15
x
0
x
0,8
x
15
x
0
0
/
0
15
/
0
0
/
15
/
0
0
/
15
/
1,25
15
x
0,8
15
-
0
x
0,8
0
8,4
x
15
0,8
-
8,4
8,4
8,4
x
0,8
8,4
x
15
x
0,8
15
x
0
0
8
x
0
8
8
x
0,8
8,4
0
10
Cks
80
g
/
Cks
34110
M
10
0
18
0
/
ZN
18
x
0
x
0,9
x
18
x
0
0
/
0
18
/
0
0
/
18
/
0
0
/
18
/
1,5
18
x
0,9
18
-
0
x
0,9
0
10,5
x
18
0,9
-
10,5
10,5
10,5
x
0,9
10,5
x
18
x
0,9
18
x
0
0
10
x
0
10
10
x
0,9
10,5
0
10
Cks
125
g
/
Cks
34112
M
12
0
20,5
0
/
ZN
20,5
x
0
x
1
x
20,5
x
0
0
/
0
20,5
/
0
0
/
20,5
/
0
0
/
20,5
/
1,75
20,5
x
1
20,5
-
0
x
1
0
13
x
20,5
1
-
13
13
13
x
1
13
x
20,5
x
1
20,5
x
0
0
12
x
0
12
12
x
1
13
0
10
Cks
170
g
/
Cks
34114
M
14
0
24
0
/
ZN
24
x
0
x
1
x
24
x
0
0
/
0
24
/
0
0
/
24
/
0
0
/
24
/
2
24
x
1
24
-
0
x
1
0
15
x
24
1
-
15
15
15
x
1
15
x
24
x
1
24
x
0
0
14
x
0
14
14
x
1
15
0
5
Cks
240
g
/
Cks
34116
M
16
0
26
0
/
ZN
26
x
0
x
1,2
x
26
x
0
0
/
0
26
/
0
0
/
26
/
0
0
/
26
/
2
26
x
1,2
26
-
0
x
1,2
0
17
x
26
1,2
-
17
17
17
x
1,2
17
x
26
x
1,2
26
x
0
0
16
x
0
16
16
x
1,2
17
0
5
Cks
300
g
/
Cks
34118
M
18
0
30
0
/
ZN
30
x
0
x
1,4
x
30
x
0
0
/
0
30
/
0
0
/
30
/
0
0
/
30
/
2,5
30
x
1,4
30
-
0
x
1,4
0
19
x
30
1,4
-
19
19
19
x
1,4
19
x
30
x
1,4
30
x
0
0
18
x
0
18
18
x
1,4
19
0
2
Cks
500
g
/
Cks
34120
M
20
0
33
0
/
ZN
33
x
0
x
1,4
x
33
x
0
0
/
0
33
/
0
0
/
33
/
0
0
/
33
/
2,5
33
x
1,4
33
-
0
x
1,4
0
21
x
33
1,4
-
21
21
21
x
1,4
21
x
33
x
1,4
33
x
0
0
20
x
0
20
20
x
1,4
21
0
2,5
Cks
600
g
/
Cks
34122
M
22
0
36
0
/
ZN
36
x
0
x
1,5
x
36
x
0
0
/
0
36
/
0
0
/
36
/
0
0
/
36
/
2,5
36
x
1,5
36
-
0
x
1,5
0
23
x
36
1,5
-
23
23
23
x
1,5
23
x
36
x
1,5
36
x
0
0
22
x
0
22
22
x
1,5
23
0
1
Cks
750
g
/
Cks
34124
M
24
0
38
0
/
ZN
38
x
0
x
1,6
x
38
x
0
0
/
0
38
/
0
0
/
38
/
0
0
/
38
/
3
38
x
1,6
38
-
0
x
1,6
0
25
x
38
1,6
-
25
25
25
x
1,6
25
x
38
x
1,6
38
x
0
0
24
x
0
24
24
x
1,6
25
0
1
Cks
800
g
/
Cks
34127
M
27
0
44
0
/
ZN
44
x
0
x
1,6
x
44
x
0
0
/
0
44
/
0
0
/
44
/
0
0
/
44
/
3
44
x
1,6
44
-
0
x
1,6
0
28
x
44
1,6
-
28
28
28
x
1,6
28
x
44
x
1,6
44
x
0
0
27
x
0
27
27
x
1,6
28
0
1,5
Cks
1000
g
/
Cks
34130
M
30
0
48
0
/
ZN
48
x
0
x
1,6
x
48
x
0
0
/
0
48
/
0
0
/
48
/
0
0
/
48
/
3,5
48
x
1,6
48
-
0
x
1,6
0
31
x
48
1,6
-
31
31
31
x
1,6
31
x
48
x
1,6
48
x
0
0
30
x
0
30
30
x
1,6
31
0
1
Cks
1100
g
/
Cks
Kód položky
Hrúbka (mm)
Provedení
Rozměry (mm)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
81PP15
4
80
x
80
81PP13
4
80
x
80
81PP11
4
80
x
110
81PP5
4
80
x
110
81PP8
4
80
x
110
Kód položky
Hrúbka (mm)
Provedení
Rozměry (mm)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
81PP16
4
80
x
80
81PP14
4
80
x
80
81PP12
4
80
x
110
81PP10
4
80
x
110
81PP6
4
80
x
110
Kontrola kvality

Kontrolujeme kvalitu. Poradíme vám tiež.

Naše výrobky podrobne kontrolujeme z hľadiska kvality, zloženia materiálu aj kvality vlákien. Poradíme vám, ako skontrolovať spracovanie.

VIAC O KVALITE
Výroba na zákazku

Požiadajte o výrobok na mieru

Sme popredným európskym výrobcom spojovacieho materiálu na mieru. Vyberte si materiály a ich kvalitu podľa svojich potrieb. Pošlite výkres alebo požiadajte o čiastočnú výrobu.

VIAC O ZÁKAZKOVEJ VÝROBE
Nastavenia súborov cookie
Používame cookies, pretože vám chceme ponúknuť to najlepšie.
Nevyhnutné (VŽDY AKTÍVNE)
Pre kľúčové funkcie webových stránok ako je zabezpečenie, správa siete, prístupnosť a základné štatistiky o návštevníkoch.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.