Domov
Zakázková výroba

Výrobné možnosti spoločnosti Valenta ZT s. r. o.

Valcovanie závitov

Čo je valcovanie závitov?

Valcovanie závitov je tvarovanie povrchovej plochy súčastí kruhového prierezu za studena. Závit sa vytvára tvarovaním obrobku, za enormného pôsobenia sily dvoch otáčajúcich sa valcovacích nástrojov, medzi ktoré sa súčasť umiestni. Vniknutím profilu valcovacieho nástroja do povrchu obrobku sa materiál za studena stláča až do základu valcovacieho závitového nástroja a valcuje až na menovitý rozmer.

Výhody valcovania závitu:

 • Zvýšenie pevnosti tvarovaním za studena
 • Veľmi dobré hodnoty drsnosti povrchu
 • Znížená vrubová citlivosť
 • Snížená je i vrubová citlivost
 • Bez prerušovaného priebehu vláken materiálu oproti rezaným závitom
 • Vysoká rozmerová presnosť
  Racionálna a rýchla výroba  
 • Mimoriadne cenovo výhodná výroba, najmä pri veľkých sériách

Výrobné možnosti:

 • Široký rozsah valcovacích nástrojov  (M, Tr, UN, UNC ...)
 • Pravé/ľavé vyhotovenie
 • Jednochodové/viacchodové závity
 • Valcovanie závitov pod žiarový zinok
 • Na valcovanie závitov až do dĺžky 6 000 mm
 • Priemery až do 120 mm (podľa materiálu a druhu závitu)
 • Niekoľko valcovacích strojov so širokým rozsahom valcovacej sily

Materiály vhodné na valcovanie závitov:

 • Všetky kovové materiály vykazujúce minimálnu ťažnosť 6 % a neprekračujúce pevnosť v ťahu 1 300 MPa (N/mm2)
 • Vysoko legované, koróziivzdorné a žiaruvzdorné ocele
 • Špeciálne zliatiny hliníka
 • Mosadz v nitovacej kvalite a zliatiny medi
 • Špeciálne niklové zliatiny
 • V prípade dutých telies a rúr sa dá závit valcovať len pri dostatočnej hrúbke steny (tieto hrúbky stien sú závislé od druhu a hĺbky valcovaného profilu)

Nevhodné materiály na valcovanie závitov:

 • Krehké materiály ako napr. Ms58, sivá liatina a pod.  
 • Mäkké materiály ako napr. olovo
 • Plasty a iné nekovové materiály

Obrábanie súčastí/závitov

Vlastníme niekoľko obrábacích strojov, ktoré nám umožňujú flexibilne sa prispôsobiť Vašim požiadavkám.

 • Obrábanie veľkých priemerov, dĺžok
 • Sústružené hriadele a frézovanie tvarových častí
 • Príprava vstupného materiálu na valcovanie závitov  
 • Obrábanie matíc, podložiek a i.

Ohýbanie strmeňov

Disponujeme vlastným zariadením na ohyb strmeňov. Ohýbanie za studena i za tepla rôznych materiálov, rozmerov a dĺžok. Možnosť ohýbať aj väčšie priemery a dĺžky.

Popis hotových výrobkov

Všetky výrobky zo série zákazkovej produkcie sme schopní na vaše želanie označiť textom, ktorý si priamo vyberiete. Možnosti a limitujúce faktory udáva druh zvoleného materiálu, pevnostná trieda, rozmery súčasti, množstvo a ďalšie.

Ďalšou možnosťou značenia výrobkov je ich štítkovanie alebo balenie a následné polepenie našou etiketou, obsahujúcou iba popis výrobku. Samozrejme je možné polepiť balenie aj etiketou, ktorú nám Vy vopred dodáte. Možnosti balenia a značenia je vždy nutné v prípade požiadaviek konzultovať pred zahájením výroby.

Meranie a kontrola závitov

Tak pri skladových, ako aj pri výrobných položkách dbáme na vysokú kvalitu. Kvalitu závitov kontrolujeme zvyčajnými meracími prístrojmi a metódami, medzi hlavné spôsoby patrí:

 • Závitové kalibre na vnútorné a vonkajšie závity – široký rozsah merania pre závity M, Tr a ďalšie, ako napr. UNC, UN ...
 • Trojdrôtiková metóda merania závitov – na overenie stredného priemeru závitu.
 • Súprava dotykov a závitové strmeňové mikrometre na rýchlu kontrolu správnosti stredného priemeru závitu.

V prípade otázok a technických problémov nás kontaktujte v sekcii DOPYT, e-mailom alebo telefonicky, radi vám poradíme.

Nastavenia súborov cookie
Používame cookies, pretože vám chceme ponúknuť to najlepšie.
Nevyhnutné (VŽDY AKTÍVNE)
Pre kľúčové funkcie webových stránok ako je zabezpečenie, správa siete, prístupnosť a základné štatistiky o návštevníkoch.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.